Fisheries

Παροχή Υπηρεσιών για την Ετοιμασία Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Interim Evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 της Κύπρου, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 49 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και το άρθρο 27 του Καν. (ΕΚ) 498/2007. Η ενδιάμεση αξιολόγησης έχει ως στόχο την εξέταση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΑΛ 2007-2013, με σκοπό την προσαρμογή του προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η υλοποίηση της παροχής των χρηματοδοτήσεων. Μέσω της ενδιάμεσης αξιολόγησης παρέχεται η ευκαιρία στα κράτη μέλη να επαναπροσδιορίσουν το πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίτευξη των αρχικών στόχων, όπως τέθηκαν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αλιείας 2007-2013. Σκοπός της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να συγκεντρωθούν συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των πρώτων ετών της υλοποίησης του προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του περιεχόμενου του προγράμματος, ώστε οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αλιευτικού τομέα, όπως διαμορφώνονται σήμερα. Τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης αναμένεται να επηρεάσουν το δεύτερο μέρος της υλοποίησης, προκειμένου να βελτιωθούν η συνάφεια και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος.