Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

  1. Πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων γραφείου μέσω διαδικτύου
  2. Παροχή Υπηρεσιών Λογοθεραπίας
  3. Δημιουργία Επιχείρησης Μεταποιητικής Δραστηριότητας / Αργαλειός
  4. Δημιουργία Ινστιτούτου αισθητικής
  5. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικής Διακόσμησης
  6. Δημιουργία Επιχείρησης Μεταποίησης Οφθαλμικών Φακών «MVNEYEEXPRESSLTD» 09-058