Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

 1. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ποδιάτρου
 2. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Οδοντιάτρου και Ειδικού Ενδοδοντίας
 3. Δημιουργία Γηπέδων Ποδοσφαίρου
 4. Δημιουργία Επιχείρησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου για Ενοικίαση Ταινιών
 5. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Καταστήματα και Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών
 6. Δημιουργία Αρτοποιείου
 7. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
 8. Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Φυσιοθεραπευτή
 9. Δημιουργία Επιχείρησης Πλυντηρίου Αυτοκινήτων
 10. Δημιουργία Εξειδικευμένου Συνεργείου Αυτοκινήτων
 11. Δημιουργία Επιχείρησης Καθαριστηρίου
 12. Δημιουργία Επιχείρησης για την Παραγωγή Μηχανών Ελικοπτέρων
 13. Δημιουργία Επιχείρησης Σχολής Χορού