Η Ατλαντίς

H ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000, φιλοδοξώντας να προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Καθοδηγούμενοι από την προσήλωσή μας στην ικανοποίηση των πελατών, το πάθος μας για την παροχή καινοτόμων λύσεων, τα τελευταίας τεχνολογίας μέσα και εργαλεία και στελεχωμένοι από εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρία μας έχει διακριθεί για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού.

Στο Δημόσιο Τομέα παρέχουμε υπηρεσίες στη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, την ανάκτηση των υποβαθμισμένων περιοχών και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη. Στους πελάτες μας του Ιδιωτικού Τομέα παρέχουμε πρακτικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε περιβαλλοντικά θέματα, διασφαλίζουμε τη νομική συμμόρφωση τους και την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειών και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Με επίκεντρο την ταυτόχρονη επίτευξη αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω καινοτόμου σκέψης, η εταιρεία έχει, επίσης, διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πρωτοπόρων σχεδίων σε θέματα περιβαλλοντικού θορύβου, αστικής βιωσιμότητας, ποιότητας αέρα και διαχείρισης υδάτινων πόρων, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Στελέχη

Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προφίλ τους.

Charalambos PanayiotouBSc Περιβαλλοντολόγος, MSc Μετεωρολόγος

Ο Χαράλαμπος Παναγιώτου είναι συνιδρυτής και Διευθυντής της Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ, καθώς και συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας Envirochem Κύπρου Λτδ.
Από το 1993 εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου San Jose στην Καλιφόρνια Αμερικής, όπου υλοποιούσε μελέτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα πλαίσια δικαστικών υποθέσεων που αφορούσαν ατυχήματα. Στα πλαίσια της συνεργασίας, εργάστηκε επίσης το 1995 στο «Atmospheric Release Advisory Capability (ARAC)», στην Καλιφόρνια, που διαχειρίζεται επεισόδια ρύπανσης του αέρα από τοξικά και πυρηνικά ατυχήματα. Από το 1996 εργάστηκε ως σύμβουλος Περιβάλλοντος στον Ενάλιον Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως. Το 2000 ίδρυσε την εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ.
Ο κος Παναγιώτου έχει ασχοληθεί κατά κύριο ρόλο με Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Περιβαλλοντική Έρευνα, και με θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την εκπόνηση και διαχείριση έρευνας και έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, συμμετείχε σε έργα στα προγράμματα Leonardo, FP6-INCO MPC, Europe INNOVA, FP7 – Regions, LIFE-Third Countries, LIFE+, EUREKA και έρευνα για επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Έχει, επίσης, επιμεληθεί την υποβολή προτάσεων και αναλάβει τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων εκ μέρους της Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ και πελάτες από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μηχανικών και Επιστημόνων Περιβάλλοντος Κύπρου, ενώ έχει τελέσει εκπρόσωπος της Κύπρου στο πρόγραμμα COST, στη θεματική ενότητα της Μετεωρολογίας.
Ο κος Παναγιώτου κατέχει πτυχίο (BSc) στην Επιστήμη Περιβάλλοντος και μεταπτυχιακό (MsC) στη Οριακή Μετεωρολογία.

c.panayiotou@atlantis–consulting.eu

Nada PanayiotouΔίπλωμα στα Οικονομικά

Η κα Παναγιώτου εργάζεται στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ ως Οικονομική Διευθύντρια. Είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και ασχολείται μεταξύ άλλων με την οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το LIFE Third Countries, LIFE+, Eureka, INCO MPC and FP7 Regions.
Η κα Παναγιώτου έχει εργαστεί για 10 χρόνια στην YUGOSLAV EXPORT AND CREDIT Bank στο Βελιγράδι, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως και στην εταιρεία Timbertrade International Ltd Cyprus ως γραμματέας.

[email protected]

Elias EliadesBSc –MSc Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Δ.Π.Θ , MSc Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ (Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη)

Ο Ηλίας Ηλιάδης εργάζεται στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ ως Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Η εμπειρία του μεταξύ άλλων εστιάζεται σε:
• Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΕΕΠ, ΠΕΕΠ, ΣΜΠΕ)
• Μελέτες Δέουσας Εκτίμησης (ΜΔΕΕΠ) των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
• Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων, Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων, Άδειες Εκπομπής Αερίων Ρύπων.
• Θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης υδατικών πόρων, ανάπλασης και τοπιοτέχνισης περιβάλλοντα χώρου, εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειες
• Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Έργων, Μετρήσεις Θορύβου
• Φυτο-τεχνικά έργα και μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες φυτο-αποκατάστασης
• Σχεδιασμό Βιοκλιματικών κατοικιών και οροφών, επιμέτρηση ποσοτήτων και σύνταξη τεχνικών προσφορών
• Προσομοιώσεις διασποράς αέριων ρύπων και ρύπανσης της ατμόσφαιρας AERMOD®, ΜΜ5
• Προσομοιώσεις υπόγειων υδροφορέων και υδροδυναμικής – SURFER®
Ο κος Ηλιάδης είναι απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 5ετούς διάρκειας σπουδών από τον Νοέμβριο του 2008. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό Γεωτεχνικού (Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου), του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Δασολογίας, αναγνώρισης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε). Τόσο ο Τίτλος Σπουδών του, όσο και η διπλωματική του εργασία αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα επιπέδου Master.
Ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών (MSc), στην Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

[email protected]

Anna FokaBSc – MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος ΔΠΘ, MSc Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Ενεργειακός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη)

Η Άννα Φωκά εργάζεται στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ ως Υπεύθυνη του Τμήματος Management Consulting.
Η κα Φωκά είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος (2009). Ακολούθως, έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στο Πρόγραμμα ‘Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη’ στον κλάδο «Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (2011).
Είναι πιστοποιημένη Διαχειριστής Ενέργειας της Ευρώπης – European Energy Manager (EUREM) και Ενεργειακός Ελεγκτής Κατηγορίας Α & Β.
Η κα Φωκά έχει εργαστεί ως Μηχανικός Περιβάλλοντος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα. Ασχολήθηκε με μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, μελέτες Ενεργειακής Βελτιστοποίησης και Προτάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες και βιομηχανίες, μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων, μελέτες Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και Οικονομοτεχνικές μελέτες. Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος της ομάδας συγγραφής προτάσεων και μελετών του Δήμου Λευκωσίας, στα προτεινόμενα για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ έργα και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

[email protected]

Charis MikkidesBSc – MSc Χημικού Μηχανικού, BSc – Μηχανολόγου Μηχανικού

Ο Χάρης Μικκίδης εργάζεται στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ ως Σύμβουλος Περιβάλλοντος, είναι ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας και ασχολείται μεταξύ άλλων με:
• Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
• Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
• Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων, Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων
• Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΕΕΠ, ΠΕΕΠ, ΣΜΠΕ)
Ο κος Μικκίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έχει εργαστεί ως μηχανικός ελέγχου παραγωγής ελέγχου ποιότητας παραγωγής και πιστοποίησης CE, σύμβουλος Μηχανικός για μηχανολογικό εξοπλισμό και συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της ροής των αγωγών φυσικού αερίου του πανεπιστημίου NTNU της Νορβηγίας.

[email protected]

Dimitris Stivaridis BSc – Γεωλόγος, MSc – Μηχανική Υδάτων και Περιβάλλοντος

Ο Δημήτρης Στιβαρίδης εργάζεται στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ ως Σύμβουλος Περιβάλλοντος και ασχολείται μεταξύ άλλων με:
• Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΕΕΠ, ΠΕΕΠ, ΣΜΠΕ)
• Χρηματοδοτικά Προγράμματα
• Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων, Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων
• Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα για 5 χρόνια σαν γεωλόγος. Η εμπειρία του περιλαμβάνει Έλεγχο Ρύπανσης και Απορρύπανση Υπεδάφους και Υπόγειων Νερών, Γεωτρήσεις-Δειγματοληψία- Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Ο κος Στιβαρίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2008. Ακολούθως έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc), στην Μηχανική Υδάτων και Περιβάλλοντος από το πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο.

[email protected]

Konstantinos Patsalos Ο κ. Κωνσταντίνος Πάτσαλος κατέχει πτυχίο Επιστήμονα Περιβάλλοντος (Newcastle University BSc Hons Environmental Science with Placement). Εργάζεται στην εταιρία ως εργοδοτούμενος πλήρους απασχόλησης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην BOSCH Thermotechnology Ltd, στο Worcester στην Αγγλία για την περίοδο ενός χρόνου ως υπεύθυνος Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο εργοδότησής του στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΤΔ και για τις ανάγκες αυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Πάτσαλος έχει τα πιο κάτω καθήκοντα και ευθύνες:

 

 

  • Εκπόνηση μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και εργασίας πεδίου σε θεματικές που άπτονται της ειδικότητας του
  • Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Έργων
    Συμμετοχή στην υλοποίηση μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών και άλλων έργων σχετικών με την διαχείριση περιβάλλοντος
  • Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΤΔ σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
  • Τήρηση των διαδικασιών κατά ISO9001 της εταιρείας

Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.