Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ζητά περιβαλλοντολόγο για άμεση πλήρη εργοδότηση.

Σύντομη περιγραφή:

Η Ατλαντίς εργοδοτεί μέχρι 10 άτομα και ασχολείται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και
διαχείριση καινοτομίας. Αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορούν τη διαχείριση του
περιβάλλοντος όπως την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ,
ΣΜΠΕ, ΕΟΑ), μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος, μελέτες
περιβαλλοντικού θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας των υδάτων, διαχείριση
βιοποικιλότητας και άλλα. Η εταιρεία αναλαμβάνει έργα στην Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και την
υλοποίηση έργων συν-χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μέσα από τη
θυγατρική της εταιρεία ‘Envirochem’ αναλαμβάνει τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

Καθήκοντα:

Η θέση προβλέπει συμμετοχή στα πιο κάτω:
– Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
– Εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών στους τομείς εξειδίκευσης
– Εργασίες πεδίου για την εκπόνηση δειγματοληψιών και μετρήσεων και περιβαλλοντική
παρακολούθηση
– Συγγραφή προτάσεων και υλοποίηση συν-χρηματοδοτούμενων έργων.
– Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας.
– Οποιεσδήποτε άλλες εργασίες απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και σκοπών της
εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Επιστήμονα περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλο πτυχίο
περιβαλλοντικών επιστημών περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού στην επιστήμη ή
μηχανική περιβάλλοντος.
– Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
– Ικανότητες οργάνωσης έργων και διαχείρισης χρόνου
– Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Όροι συνεργασίας και ωφελήματα.

– Μισθός αναλόγως προσόντων
– 13 ος μισθός
– Ώρες Εργασίας: Δευτέρα – Πέμπτη: 08:00 πμ – 17:00 μμ, Παρασκευή: 08:00 πμ – 14:00 μμ.
– Η εταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης των στελεχών

Για να υποβάλετε αίτηση παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας και επιστολή
ενδιαφέροντος στο [email protected]. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στο 22660482 ή 99650050.