Συνοπτική Περιγραφή
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δικαιούχοι

✓ Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον, για έξι (6) μήνες και θα εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
✓ (Α) νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, (Β) άνδρες στην ηλικιακή ομάδα των 30 μέχρι 50 και (Γ) γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα των 30 μέχρι 55.
✓ Άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
✓ Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους

Προϋπολογισμός

✓ Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης  (Μεταποίηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός): 120.000€
✓ Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης: 10.000€

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης

  • Κατηγορία (Α) (18-29 ετών): 70%
  • Κατηγορίες: (Β) Άνδρες 30-50 ετών και (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών: 60%

Υποβολή Προτάσεων:

17/05/2021 – 31/12/2021

Η «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την ετοιμασία του φακέλου της αίτησής σας.

schedio-enischysis-neas-epicheirimatikis-drastiriotitas-compressed