Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δυναμικότητας 17.7 MW, στο Μαρί, Λάρνακας
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Μαρί

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δυναμικότητας 3.0 MW, στη Δεκέλεια, Λάρνακας
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Δεκέλεια

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 3.77 MW, στην Άρμου, Πάφου
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Άρμου

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Αγροφωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 2.50 MW, στο Πολέμι, Πάφου
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Πολέμι τεμάχιο 330

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Αγροφωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 2.17 MW, στο Πολέμι, Πάφου
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Πολέμι τεμάχιο 790

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Αγροφωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 1.30 MW, στην Τάλα, Πάφου
ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Ταλα