Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα: Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ποδιάτρου Δημιουργία Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών...

Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007 – 2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα: Πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων γραφείου μέσω διαδικτύου Παροχή Υπηρεσιών...