ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ζητά περιβαλλοντολόγο για άμεση πλήρη εργοδότηση. Σύντομη περιγραφή: Η Ατλαντίς εργοδοτεί μέχρι 10 άτομα και ασχολείται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και διαχείριση καινοτομίας. Αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορούν τη...

PROJECT POSBEMED2

Atlantis Environment & Innovation LTD, has recently undertaken the Financial management of project POSBEMED2 on behalf of ENALIA Physis – Environmental Research Center. The project aims to bring together for the first time all the key stakeholders involved in...

ΜΕΕΠ Φ.Β πάρκο στην Αυδήμου

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 1MW στην κοινότητα Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον...

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε την Παρασκευή 08/12/2017 την 2η Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» και...