Κείμενα για Δημόσια Διαβούλευση

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δυναμικότητας 17.7 MW, στο Μαρί, Λάρνακας ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Μαρί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και...

Job Announcement

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ΛΤΔ αναζητά κατάλληλα προσοντούχα άτομα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν ως περιβαλλοντολόγοι και διαχειριστές έργων. Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα με εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης ή μηχανικής...

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Συνοπτική Περιγραφή Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά,...