Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Συνοπτική Περιγραφή Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά,...

PROJECT POSBEMED2

Atlantis Environment & Innovation LTD, has recently undertaken the Financial management of project POSBEMED2 on behalf of ENALIA Physis – Environmental Research Center. The project aims to bring together for the first time all the key stakeholders involved in...

ΜΕΕΠ Φ.Β πάρκο στην Αυδήμου

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου δυναμικότητας 1MW στην κοινότητα Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον...