Κείμενα για Δημόσια Διαβούλευση

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δυναμικότητας 17.7 MW, στο Μαρί, Λάρνακας ΜΕΕΠ Κατασκευή και Λειτουργία ΦΠ Μαρί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την Κατασκευή και...

Job Announcement

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ΛΤΔ αναζητά κατάλληλα προσοντούχα άτομα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν ως περιβαλλοντολόγοι και διαχειριστές έργων. Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα με εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης ή μηχανικής...

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ζητά περιβαλλοντολόγο για άμεση πλήρη εργοδότηση. Σύντομη περιγραφή: Η Ατλαντίς εργοδοτεί μέχρι 10 άτομα και ασχολείται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και διαχείριση καινοτομίας. Αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορούν τη...

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Συνοπτική Περιγραφή Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά,...