Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε την Παρασκευή 08/12/2017 την 2η Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» και στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής...