ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Συνοπτική Περιγραφή Το Σχέδιο αφορά στην...

INNEON Networking Forum

Σας προσκαλούμε στο εργαστήρι – workshop – με θέμα «INNEON Networking Forum» που διοργανώνει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. και η ΑΕPHORIA, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.  στα γραφεία της Aephoria.net, Κωνσταντινουπόλεως 44,...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 3/9/14 – 17/10/14

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 με βάση το Σχέδιο Εκσυγχρονισμού Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβατοτροφίας, Πτηνοτροφίας και...